Новини


08-12-2020

Общото събрание на FIATA събра почти 200 участници

Общото събрание на FIATA се проведе онлайн на 7 декември поради пандемията и на него присъстваха почти 200 участници. Общото събрание одобри доклади от председателството за дейностите и финансовите въпроси за 2019 г., включително приемането на бюджета за 2021 г., и избра двама нови председатели на Института по логистика на FIATA и Консултативния орган по безопасност и сигурност. Двама нови членове на асоциацията също бяха приветствани - Туркменската асоциация по логистика и Транспортно-логистичната федерация на Иран. Поздравления за всички тях.

 

Женева, 7 декември 2020 г. - Общото събрание на FIATA се проведе онлайн поради световната пандемия от КОВИД-19. На общото събрание, което обикновено се провежда по време на годишния световен конгрес на FIATA, присъстваха почти 200 участници. Общото събрание приключва година, в която са проведени онлайн повече от 100 други заседания на органи на FIATA, доказателство за цифровата свързаност на FIATA с нейните членове.

Общото събрание одобри доклади от председателството за дейностите и финансовите въпроси за 2019 г., включително приемането на бюджета за 2021 г. Двама нови членове на асоциацията бяха приветствани от общото събрание, Туркменската асоциация по логистика и Транспортно-логистичната федерация на Иран - като с това броя на членовете на асоциацията достигна до 109 и се засилва стойността на членството във FIATA, дори в тези безпрецедентни времена. В края на годината беше отбелязан и нетен ръст от 115 индивидуални членове.

Общото събрание също така избра Стивън Макдермот от Канадската международна асоциация на спедиторите (CIFFA) за нов председател на Логистичния институт FIATA, а Niels Beuck от Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) за нов председател на Консултативния орган по безопасност и сигурност . И двамата притежават признат опит в съответните области и допълнително ще стимулират работата на FIATA.

Основен доклад изнесе Адам Роарк, световен лидер в областта на транспорта и логистиката в Amazon Web Services, в който обсъди теми, влияещи върху веригата на доставки днес, като рационализиране на данните и активиране на цифровизацията. Други теми, като електронна търговия, автономни решения, устойчивост, управление на прекъсванията, също бяха повдигнати. Той потвърди уместността на дигиталната стратегия на FIATA, разработена от организацията през пролетта на 2020 г.

„Въпреки че бихме предпочели да поздравим нашата общност на спедиторите лице в лице, трябваше да се адаптираме тази година предвид изключителните обстоятелства“, каза Базил Питерсен, президент на FIATA. „Имахме изключително положителна дигитална среща, която позволи участието на толкова много наши членове от цял свят. Беше предизвикателна година, но също така постигнахме толкова много във FIATA чрез прилагането на нашата програма за възстановяване. Разположението на нашата годишна среща със сигурност беше различно, но също така и тонът, когато започваме да виждаме плода на нашата упорита работа с организационното преструктуриране."