Новини


16-03-2020

Позиция на НСБС относно мерките за превенция на COVID-19

Позиция на НСБС относно въведени ограничения по държавните граници на Р България за преминаващи шосейни превозни средства и техните водачи във връзка с превенцията на COVID-19 и последствията от тях

 

ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

 

Относно: въведени ограничения по държавните граници на Р България за преминаващи шосейни превозни средства и техните водачи във връзка с превенцията на COVID-19 и последствията от тях

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

 

Отчитайки сериозността на създалата се ситуация около разпространението на вируса COVID-19 бихме искали да изразим нашите притеснения относно мерките за превенция срещу неговото разпространение по сухопътните граници на страната ни. Добре разбираме необходимостта от тяхното въвеждане и приветстваме позицията на българската държава в лицето на компетентните за целта институции, но бихме искали да Ви обърнем внимание на някои възможни проблеми за българския бизнес и общество като цяло от тяхното прилагане на обща база.

Към момента границите на съседните на Република България държави са частично отворени, като на места са наложени допълнителни ограничения или допълнителни хигиенни проверки, но те не трябва да имат за цел ограничаване на международния стоков трафик. Към момента нашите сънародници могат да влизат на територията на Р България, откъдето и да идват, като под 14-дневна карантина по решение на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса се поставят само тези от тях, които се завръщат от определените като рискови държави – Италия, Испания, Иран, Република Корея и Китай. На практика това означава, че в краткосрочен план превозите с камиони от поне от първите три държави на практика ще бъдат преустановени за неопределен период от време поради невъзможност за тяхното регулярно изпълнение (липса на шофьори). Отчитайки обемите на търговията ни с тези държави, си позволяваме да изразим нашите притеснения относно възможността за извършване на доставки на стоки, суровини и материали за нуждите на българското общество и всички свързани с това последствия от икономически и социален характер.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

От името на българския спедиторски и логистичен сектор апелираме за принципен подход при налагането на ограничителни мерки по отношение на товарните превози през държавните граници в Европа с оглед гарантиране снабдяването на населението и бизнеса с необходимите им стоки, суровини и материали. От особена важност е запазване на възможността за извършване на превози на стоки от първа необходимост като хранителни продукти и медикаменти. Не бива да се подценява и факта, че въпреки кризисната обстановка в Европа, редица предприятия (вкл. и в Италия) продължават да работят и да произвеждат стоки, което предполага организирането и на съответната логистика. Всичко това трябва да бъде взето под внимание и да не се предприемат мерки, от които последствията биха били по-големи от колкото икономиката на страната ни и обществото биха могли да поемат.

Не на последно място бихме искали да обърнем внимание и на потребността отговорният български спедиторски, логистичен и транспортен бизнес да бъде подкрепен с организационни и финансови мерки, които да омекотят удара и спадането на обемите. С оглед на това се надяваме да бъде изработен, съвместно с представителите на бизнеса, ясен антикризисен план, съдържащ конкретни спешни мерки, с ясни срокове за приложение.

 

Благодарим Ви предварително за отделеното внимание и за оказаната подкрепа в посока овладяване на очертаващата се криза и гарантиране просперитета на обществото и живота на населението в Република България.

 

Изразяваме пълна готовност да работим заедно за преминаване през създалата се сериозна ситуация!