Новини


17-02-2021

Представяне на Деня на Младежката логистична програма - 2021

На проведения Световен конгрес на FIATA (FWC) цял ден бе посветен на младите спедитори по целия свят. Предвид динамичния и разнообразен характер на индустрията, Денят на Младежката логистична програма (Young Logistics Programme - YLP) предоставя на участниците от университети и логистични компании конкретни ползи, които могат да използват в ежедневната си практика.

 

Тази година комитетът Young FORWARD на белгийската асоциация, домакин на FWC, представя предизвикателството YLP, което ще се основава на конкретни бизнес казуси, управлявани от логистични компании. Предизвикателството YPL ще привлече младите хора да работят заедно за кратък период от време, като се стреми не само да се получат творчески идеи, но и да се търсят целенасочени решения на сложни проблеми.

 

Устойчивостта в основата на предизвикателството за YLP

В съответствие с темата на FWC за 2021 г. „Променящият се логистичен климат“, предизвикателството YLP ще даде приоритет на устойчивостта. ООН прие 17 цели за устойчиво развитие, които трябва да бъдат постигнати в световен мащаб до 2030 г.

 

От своя страна комитетът Young FORWARD определи следните цели за устойчиво развитие като основни приоритети за логистичната индустрия:

·       Качествено образование (разработване на корпоративна политика за таланти; най-добри практики за работа от разстояние; устойчив логистичен курс и т.н.),

·       Достоен труд и икономически растеж (цифровизация и иновации; баланс между професионалния и личния живот; повишаване на производителността и др.),

·       Индустрия, иновации и инфраструктура (цифровизация; устойчиво планиране на транспорта и др.),

·       Отговорно потребление и производство (безхартиен офис; политика за отпадъци; намаляване на CO2; 3D печат и др.),

·       Действия по климата (намаляване на CO2; проекти за корпоративна устойчивост и др.).

 

Представяне на бизнес казуси от млади таланти

Университетите и компаниите, които искат да бъдат представени пред голяма, млада и иновативна общност, се насърчават да представят своите бизнес казуси, свързани с една от споменатите по-горе цели за устойчиво развитие или логистичен проблем, който съществува отдавна и който изисква креативно решение.

 

Денят на YLP ще се състои на 26 октомври 2021 г.

 

За повече подробности относно събитието и за участие в предизвикателството YLP, моля, свържете се с комитета Young FORWARD на jongeren@forwardbelgium.be.