Новини


20-03-2020

Промени в Заповед РД-01-130/17032020 относно статута на шофьорите на камиони

Публикувана Заповед РД-01-140 от 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се изменя и допълва Заповед РД-01-130 от 17.03.2020 г. относно статута на шофьорите на камиони

 

На интернет страницата на Министерство на здравеопазването е публикувана Заповед РД-01-140 от 19.03.2020 г, с която се изменя и допълва Заповед РД-01-130 от 17.03.2020 г. относно статута на шофьорите на камиони

Съгласно новите разпоредби за българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите с въведени за тях ограничения, които ще разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване, за периода на престоя си на територията на страната ще се поставят под карантина. По време на карантината те имат право да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварни дейности и да напуснат територията на страната преди да е изтекъл карантинния период (но само за извършване на международен превоз на стоки).


Срокът за транзитно преминаващите през територията на страната български граждани – водачи на тежкотоварни автомобили не може да надвишава 24 часа.