Новини


07-07-2023

Съвместна работна среща между НСБС и Министерство на транспорта и съобщенията и ИА „Автомобилна администрация“

На 6 юли 2023 г. по инициатива на НСБС бе проведена съвместна работна среща с представители на Министерство на транспорта и съобщенията и ИА „Автомобилна администрация“

 

Домакини на срещата бяха г-н Димитър Недялков, зам. министър и г-н Бойко Рановски, изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“. НСБС бе представено от д-р Иван Петров, зам. председател на УС и настоящ президент на FIATA, г-жа Мариета Григорова, зам. председател на УС и д-р Момчил Антов, директор на Сдружението. На срещата присъстваха и експерти от различни дирекции в министерството.

Основен акцент в проведените разговори бе въпросът с дигитализацията в сектора и в частност преминаването от хартиен формат на транспортните документи към техен електронен еквивалент. Това е световна тенденция и само по себе си е предпоставка за развитието на дигитализирани вериги на доставки, при които сигурността и бързината на обмен на информация са изведени на водещо място. Ползи от подобна дигитализация има не само за бизнеса, но и за държавата в лицето на заинтересованите контролни органи, а и за обществото като цяло. Бе постигнато съгласие за сформиране на работна група по темата с представители на всички заинтересовани страни, в т.ч. и на Министерство на финансите и Министерство на електронното управление, в рамките на която да се очертаят възможностите за бъдеща дигитализация на транспорта, спедицията и логистиката в страната.

Обект на дискусия бяха и ситуацията с тол таксите у нас, развитието на интермодалния транспорт, необходимостта от оптимизиране работата на ГКПП с цел съкращаване на времето за изчакване и възможностите за наемане в сектора на работници и служители от трети за ЕС страни.

Подобни срещи считаме като особено полезни за транспортния сектор, тъй като  поддържането на конструктивен и непрестанен диалог между държавата и бизнеса способства за постигане на общите ни цели и изграждане на конкурентоспособна икономика у нас.