Новини


20-02-2020

Системни „Групажни превози“

Научете как да изготвяте комплексна тарифа за доставка на групажни пратки в рамките на една международна линия за групажен транспорт

 

25-26.03.2020 г.  Практически семинар - системни „Групажни превози“ за начинаещи

1-ва част: Видове автомобилен транспорт; Понятие системен транспорт и разликата с останалите несистемни видове автомобилен транспорт; Предимства и недостатъци; Структура на групажната мрежа – видове групажни мрежи; Изграждане на групажна мрежа; Функциониране на групажната мрежа.

2-ра част: Понятие тарифно тегло; Упражнение за изчисляване на тарифното тегло; Изготвяне на оферти по запитване; Решаване на задача за комплексна оферта с тарифа към конкретен клиент.

Резултат: Участниците ще могат да изготвят ценови оферти към клиенти за превоз на групажни пратки с международна групажна линия. 

Час: 9:30 – 16:30

Такса за участие: 180 лв. + ДДС

за членове на НСБС: 160 лв. + ДДС


26.03.2020 г.  Практически семинар - системни „Групажни превози“ за напреднали

1-ва част: Структура и управление на групажните мрежи. Принципи на работа на различни групажни мрежи и техните оператори.

2-ра част: Зониране и тарифиране. Задача за изготвяне на тарифа.

Резултат: Участниците ще могат да изготвят комплексна тарифа за доставка на групажни пратки в рамките на една международна линия за групажен транспорт

Час: 9:30 – 16:30

Такса за участие: 100 лв. + ДДС

за членове на НСБС: 80 лв. + ДДС

 


Регистрация: изпратете мейл, в който посочвате избрания семинар, две имена, тел. и мейл адрес на участника.
За допълнителна информация:

тел: 02 971 48 22; 02 971 50 25

е-mail: secretariat@nsbs.bg , office@nsbs.bg