Новини


06-05-2022

Становище на НСБС относно подкрепа на българските автомобилни превозвачи

На 05 май 2022 г. бе проведена среща в Министерски съвет между премиера Кирил Петков, министрите Николай Събев и Гроздан Караджов и представители на превозвачите и други организации от сферата на транспорта, спедицията и логистиката. Малко след началото на срещата болшинството от превозваческите организации напуснаха срещата, като в последващи разговори с тях научихме за намерението им за организиране на масов протест на 10 май 2022 г., който е израз на несъгласието им с провежданата държавна политика по долните въпроси.

 

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) изразява своята принципна подкрепа по следните искания на бранша:

-        спешно да се търсят механизми за намаляване размера на акциза за горивата, използвани от превозвачите (например чрез премахване за 6-месечен период на биокомпонентата), както и за намаляване ставката на ДДС за горивата;

-        спешно да се търсят механизми за пълно или частично възстановяване на акциз за горивата, използвани от превозвачите (подкрепа на принципа на земеделските производители). 

-        при неработещи устройства и недеклариран тол сегмент в 7-дневен срок след извършено нарушение, превозвачите да могат сами да инициират заплащането единствено на дължимата сума за използване на пътната инфраструктура, без допълнителни такси и глоби;

-        транзитният трафик и превозвачите от трети страни да имат по-голяма тежест при плащането на тол такси, като се забрани на транзитния трафик да използва определени пътища;

-        цените и обхватът на платената пътна мрежа в България да се променят от 01.01.2023 г., а не от 01.07.2022 г.;

-        второстепенните пътища от националната пътна мрежа да не бъдат таксувани с тол такси;

 

НСБС апелира за навременно намиране на решение по поставените искания.

 

 

Цветин Тодоров

Председател на УС

НСБС