Новини


13-05-2024

Участие на НСБС в 15-тия Конгрес на SEEFF

В периода 09-11 май 2024 г. в гр. Белград, Сърбия се проведе 15-тия конгрес на Асоциацията на спедиторите от Югоизточна Европа (South East European Freight Forwarders Association - SEEFF).

 

Мотото на тазгодишния конгрес бе „QUO VADIS LOGISTICS?“ и той се развие в пет пленарни сесии:

  1. Глобални тенденции и бъдещето на логистиката - насоки и стратегии за развитие, подкрепа от ЕС и местните власти
  2. Инфраструктурни проекти: железопътни линии, пристанища, логистични центрове и т.н. & Развитие на интермодален транспорт в Европа
  3. Устойчивост в транспортния и логистичен процес и електронни транспортни документи
  4. Дигитализация и роботика
  5. Обучение на служители в логистични и спедиторски компании & Хибридна работа от вкъщи и почасова работа

НСБС има роля на Секретариат на SEEFF и в тази връзка Сдружението е ангажирано с работата на асоциацията, като поддържа добри контакти с всички нейни членове.

 

На мероприятието НСБС бе представено от г-н Иван Петров, Immediate Past President на FIATA и зам.-председател на НСБС, г-н Явор Панталеев, зам. председател на НСБС, г-н Емил Дандолов, председател на Контролния съвет на НСБС и доц. д-р Момчил Антов, директор на НСБС.

 

По време на конгреса бе проведено и заседание на Секретариата на SEEFF, в което участваха всички представени асоциации от региона, членове на организацията. Заседанието бе открито от г-н Иван Петров, който приветства всички участници и представи накратко статута и целите на SEEFF. Домакинът на конгреса г-н Славолюб Йевтич, президент на Националната асоциация на спедиторските компании и агенти B.A. „Транспорт и логистика” представи историята на предишните конгреси на SEEFF.

 

Участниците бяха приветствани и от г-н Тургут Еркескин, президент на FIATA, който призна заслугите на SEEFF през последните 30 години и подчерта необходимостта от сътрудничество, тъй като страните от региона са тясно свързани. Той изрази подкрепата на FIATA за инициативите на SEEFF и представи г-жа Антонела Страулино, председател на Регион Европа (REU) на FIATA и генерален секретар на CLECAT. Тя подчерта необходимостта от изграждане на силни връзки между членовете на SEEFF и тяхното по-интензивно развитие.

 

По време на заседанието единодушно бе утвърдено приемането на нов член в SEEFF - Асоциация на доставчиците на митнически, акцизни и данъчни услуги в Унгария – VJASZSZ. Бяха обсъдени възможностите за организиранe на съвместни обучения за членовете на спедиторските асоциации от региона. Бе представена концепцията „Зелени коридори“, която е съвместна инициатива на НСБС и НОМА, според която всички гранични проверки трябва извършват на едно място, включително паспортен, митнически, фитосанитарен контрол и др., като необходимата информация за товара се изпраща предварително от икономическите оператори към изградена за целта е-платформа. Бе утвърдена и обща Декларация от членовете на SEEFF, изразяваща тяхната позиция по актуални за бранша и региона въпроси.