Новини


19-05-2022

Възстановен е конструктивният диалог относно тол таксите между МРРБ и автомобилните превозвачи

На проведената днес среща между министър Гроздан Караджов и представители на автомобилните превозвачи и други транспортни асоциации, включително и НСБС, бе възстановен конструктивният диалог относно тол таксите в страната.

 

Превозвачите се съгласиха да плащат по-висока тол такса за второкласните пътища, но от началото на 2023 г., което те представят като антиинфлационна мярка. За изчистването на спорните моменти беше излъчена работна група, която се събира в 9 ч. утре.

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) изразява своята принципна подкрепа по отношение исканията на автомобилните превозвачи относно тол системата и тол таксите в страната, като предлагаме следното:

 

I. Мерки за намаляване на инфлационния индекс, в резултат на прилагането на тол системата

1.    Ние сме против предложението за увеличение на таксите и обхвата на тол системата, предложен в проекта на ПМС.

2.    Призоваваме към запазване на тол таксите в сегашния им размер до края на 2022 година.

 

II. Mеханизми за увеличаване на приходите от тол такси

1.   Включване в обхвата на тол системата на някои второкласни пътища, по които се наблюдава интензивен транзитен трафик.

2.   Облагане на транзитните второкласни пътища със същите такси, с които се облагат и първокласни пътища и магистрали, тъй като качеството на цялата пътна мрежа в България е сходно.

3.   Въвеждане на забрани чрез пътни знаци за преминаване на превозни средства, извършващи транзитни превози по останалата пътна мрежа. Забраните да важат независимо от държавата на регистрация на превозното средство.

4.   Облагане на тол таксите с ДДС.

 

III. Предвидимост в прилагането на тол системата във времеви хоризонт

1.     Изготвяне на план за постепенно и плавно увеличаване на пътните такси като размер с ясен времеви хоризонт.

2.     Въвеждане на отстъпки в тол таксите за обем изминато разстояние на месец на превозно средство (влекач). Отстъпката да важи за пробег над 3000 километра на месец по платената пътна мрежа.