Новини


26-09-2022

Залогът за бъдещето е в мултимодалността, дигитализацията и инфраструктурата

Залогът за бъдещето е в мултимодалността, дигитализацията и добрата инфраструктура. Това заяви в интервю за БТА Иван Петров, президент на Международната федерация на спедиторските сдружения (FIATA - ФИАТА) и заместник-председател на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). Според Иван Петров настоящите кризи и ограничения върху транспортно-спедиторския и логистичен бизнес всъщност могат да бъдат разглеждани и като нови възможности, за използването на които трябва да се действа умно.

 

 

„Говорим за нарушения във веригите на доставки, защото прекалихме с аутсорсинга и хоризонталната интеграция, която стана прекалено комплексна и глобализирана, а COVID-19 и войната в Украйна усилиха нарушенията многократно. Геополитическата обстановка се променя, издигат се нови бариери и с нея се променят веригите на доставки и транспортните коридори. Европа се реиндустриализира и пътят преминава през устойчивост. Необходимо е отговорно социално и екологично управление на ресурсите: суровини, енергия, човешки ресурси“, смята Иван Петров. 

„В това отношение за България и подходящото ѝ географско положение, а като цяло и за региона на Югоизточна Европа, се разкриват по-скоро нови възможности, но трябва да действаме умно, за да не ги пропуснем“, допълни още той. 

Без инфраструктура няма развитие

Според президента на FIATA, по традиция доминиращ е автотранспортът, който в състояние на липса на капацитет изживява растеж. Увеличават се и инвестициите в логистични центрове, за да се задоволи търсенето на складово-логистични услуги, но устойчиво развитие е необходима отговорна държавна политика за изграждане на железопътна и пътна инфраструктура, както и мултимодални терминали, така че България да стане част от новите коридори, свързващи Азия и Европа.

Нашата инфраструктура е едно от слабите ни места. Говори се за автомобилната инфраструктура, но не достатъчно за железопътната, която не се развива с добри темпове, смята Иван Петров. 

Дигиталната трансформация в транспортния сектор

„Процесите в международната търговия и транспорт трябва да бъдат дигитализирани и максимално облекчени. Да бъде създаден стандарт, който да предоставя документи в дигитален вид, както и да прави обмена на данни лесен, но и сигурен“, смята президентът на FIATA. 

В тази връзка международната организация отбеляза като най-значителното постижение в своята история именно въвеждането на електронната товарителница (Bill of Lading). Това е документ за превоз на стоки посредством комбиниран транспорт. Спедиторът, който го издава, се явява пред товародателите като „договорен“ превозвач, тъй като договорът е сключен за превоз на стоки. 

Световният конгрес на FIATA, провел се наскоро в Пусан, Южна Корея, също отбеляза значителните постижения на организацията в областта на дигитализацията на фона на изпълнението на „Програмата Ресет“ (Reset Programme). 

„Ако се върнем на българска територия трябва да кажем, че дигиталната трансформация има две страни: технологична и регулаторна. В технологично отношение много компании са стигнали напред и са създали предпоставки за дигитализация. В регулаторно отношение обаче нещата не стоят така“, обясни Иван Петров. Ето защо, разказа той, НСБС прави опити за диалог с правителството с цел иницииране на законови промени в тази област. 

COVID-19, повишените цени на горивата и военният конфликт в Украйна

Няма значителна промяна в структурата на спедиторския сектор в България. Очевидно е обаче, че инфлацията в сектор транспорт, предизвикана от енергийната криза и високите цени на горивата, в комбинация с въведените нови тол такси, води до една от най-високите инфлации в страната в сравнение с другите отрасли. 

Наблюдава се засилен износ поради търсене на алтернативни доставчици, които да заместят някои такива от Азия, както и завишени транзитни потоци от Европа към Турция. 

За промяна в структурата би могло да се говори, ако разполагахме с алтернативни възможности за други видове транспорт. Всички сме свидетели, че изграждането на пътна, жп инфраструктура, както и интермодални и мултимодални терминали у нас е предизвикателство. Без инфраструктура няма развитие и няма алтернативи в транспорта, смята още Иван Петров. 

Проблем с кадрите

Спедиторските и логистични компании изпитват сериозни затруднения с набирането на кадри, имайки предвид, че секторът е с висока интензивност на вложен човешки труд, припомня той. 

В тази насока един от приоритетите НСБС е обучение на собствени кадри чрез учебния център за професионално обучение на организацията, който активно работи за повишаване на квалификацията и подготовката на около 250 настоящи и бъдещи специалисти в областта на транспорта, спедицията, логистиката и митническото представителство. 

Освен собствени обучения, учебният център единствен у нас е сертифициран за провеждане на обучения за FIATA диплома, покривайки зададените за това стандарти от Международната федерация на спедиторските асоциации. 

Националното сдружение на българските спедитори с 30-годишен юбилей

НСБС е организация, работеща в дух на прозрачност и сътрудничество, отбеляза Иван Петров. По думите му политиките, които тя следва са: дейности в защита на браншовите организации; развити е на бранша и повишаване на професионалната квалификация чрез учебния център на организацията; активно сътрудничество с международните и европейски транспортни структури FIATA и CLECAT. 

В рамките на два дни в края на месеца Националното сдружение на българските спедитори ще отбележи своя 30-годишен юбилей, по който повод в София предстои да се събере голяма част от ръководния състав на FIATA, CLECAT, представители на спедиторски асоциации от региона на Югоизточна Европа, представители на други организации и партньори от страната и чужбина. 

На 29 септември в София ще се състои Конференция на спедиторските асоциации от Югоизточна Европа (SEEFF), както и официален коктейл, посветен на юбилея. На следващия ден работни групи на FIATA за автомобилен и железопътен транспорт също ще се срещнат. 

Конференцията предстои да се проведе в три панела: „Дигитализация“, „Мултимодалност“ и „Устойчивост“, в които световни експерти ще представят горещите теми в момента, обновени с последна информация от световния конгрес на FIATA. 

 

София, 24.09.2022 (БТА)