Общи спедиторски и складови условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предупреждение: ©„Общите спедиторски условия” и ©„Общите складови условия” са интелектуален продукт на Националното сдружение на българските спедитори и обект на авторското право по смисъла на чл. 3 от ЗАПСП.

На основание чл. 18 от ЗАПСП правото да ползват Общите условия принадлежи изключително на членовете на Сдружението. Затова ви препоръчваме да се уверите, че спедиторската  или логистична фирма, която декларира, че работи по тези Общи условия, е  член на НСБС.


 

Общи Спедиторски Условия                  Общи Складови Условия

Standard Trading Conditions                      Standard Warehouse Conditions

  Allgemeine Spediteurbedingungen          Allgemeine Lagerbendingungen

Общие Экспедиторские Условия          Общие Складские Условия


 

Правото да използват тези ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ И ОБЩИ  СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ е запазено изключително за членовете на Националното сдружение на българските спедитори, легитимирани чрез Сертификат за редовно членство в НСБС, чиято отговорност пред Клиентите по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ е ЗАСТРАХОВАНА.