Новини

УСЛУГИ


Нашият принос към българския спедиторски бранш

За нас

НСБС е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш.  

“СПЕДИТОРСКИ и ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ са всички услуги, отнасящи се до транспорт, консолидация, складиране, обработка, пакетиране или дистрибуция на стоката, предоставяне на консултантски услуги, митническо представителство, осигуряване застраховка на стоката, събиране или осигуряване на плащане или документи, свързани със стоката. ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“.


Виж повече

 Членството в НСБС дава право за използване на Общите условия (ОСУ и ОСКУ), спедиторските документи на ФИАТА,  ползване на логото на НСБС и това на ФИАТА върху фирмените документи, кандидатстване за индивидуално членство във ФИАТА, преференциални условия за професионално обучение в Учебния център.

 


Виж повече

Редовни членове на НСБС могат да бъдат търговски дружества, които извършват спедиторска, логистичнa, складова, куриерска, митническо-агентска и друга сродна дейност (при условие, че спедиторската и логистична дейност е водеща) в продължение  най-малко на 1 финансова година.

Асоцииран член на НСБС може да бъде търговско дружество, което не отговаря на всички условия за редовен член и е с предмет на дейност, съпътстваща логистичния процес, или имаща спомагателен характер във веригата на доставките.

 

 


Виж повече

В своята дейност  членовете на НСБС се ръководят от вътрешни правила,  които създават и поддържат професионални, честни и почтени отношения с клиентите, партньорите и доставчиците.


Виж повече

Ползвайки услугите на нашите членове, товародателят получава:

 

  • компетентност и високо качество на услугите
  • финансова стабилност и търговска етика на спедитора
  • ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента


Виж повече