Е-Ложистикс ЕООД

Проектиране и изграждане на логистични комплекси,Комплексно логистично обслужване, Складиране,Услуги с добавена стойност,Международен транспорт и спедиция.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Борислав Христов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 202468455
ЦЕНТРАЛА СОФИЯ
Адрес НПЗ Казичене, ул.Видрица 7
Тел +359 2 9034482
Електронна поща info@e-logistics.bg
Уебсайт www.e-logistics.bg
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН A 2018034
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 3. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • cross docking
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • управление верига на доставки