Рубишипс Транспорт ООД

Услуги, предлагани от компанията: 1. Транспорт по река Дунав със собствени и чартирани съдове 2. Чартиране на съдове по Дунав – Майн – Рейн, морски и речно-морски съдове 3. Комбиниран транспорт от склада на продавача до склада на купувача 4. Корабно агентиране във всички Български Дунавски пристанища 5. Спедиторски услуги във всички Български Дунавски пристанища


Данни:

УПРАВИТЕЛ Владимир Градинаров
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 201795482
ЦЕНТРАЛА Русе
Адрес ул. Славянска 5
Тел 082 88 44 77
Електронна поща info@r-t.bg
Уебсайт www.r-t.bg
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Свищов, Лом
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН A 2018024
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. превози по вода

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 2. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 3. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне