ОЙРОБУЛ ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ

Петър Тодоров

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG130055740

Адрес

гр. София, бул. Тотлебен №89

Тел

+359 2/  953 16 67; 953 40 96; 953 41 30

Факс

+359 2 / 953 16 67; 953 40 96; 953 41 30

Електронна поща

eurobul.bg@abv.bg

Уебсайт

https://eurobul.bg/za-nas

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Не

НСБС ИН

Р 2000011

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

до 20

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

цял свят