ЮЛоджистикс ЕООД

"ЮЛоджистикс" е новото име на фирма „Транспортко Спед“ - доказала се на пазара компания, предлагаща разнообразни транспортни решения и широкообхватни услуги. Новото лице на фирмата съчетава опита на професионалистите, работещи за нея с един иновативен подход при предлагане на традиционните транспортни услуги и решения. Осъществяваме транспорт от и за цяла Европа - дрехи на закачалки, групажни, частични и цели товари, експресни доставки, транспорт на опасни товари, транспорт под температурен режим. Ние изпълняваме поетите ангажименти. В морето от силно конкуриращи се транспортни компании, ние ще се погрижим за Вашите товари по-добре от всеки друг. За Вас остава да насочите вниманието си към следващия успешен проект.


Данни:

УПРАВИТЕЛ

Цветелина Гълъбова

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG204255694

ЦЕНТРАЛА

София

Адрес

София, ул. Михаил Тенев 12, ет. 3 оф. 9

Тел

+359 2 995 14 47

Електронна поща

office@ulogistics.eu

Уебсайт

https://www.ulogistics.eu/bg/

Клонове в България

Не

Ако ДА, впишете градовете в България, където имате клон или дъщерна фирма

 

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Не

Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма

 

НСБС ИН

Р 2018032

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА КАТО

оператор

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

10

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

цял свят


Услуги:

1.      въздушно карго

 • консолидация на въздушни пратки
 • износни и вносни въздушни пратки
 • ценни пратки

2.      превози по вода

- морски

 • генерални товари
 • комплектни контейнерни пратки
 • групажни контейнерни пратки

3.      автомобилен транспорт

 • международен
 • вътрешен
 • комплектни товари
 • частични товари
 • превоз на контейнери
 • превоз на товари с температурен режим
 • тежки и извънгабаритни товари
 • товари с клас на опасност
 • групажни линии

4.       митнически процедури

 • митническо представителство
 • транзит под митнически контрол
 • ИНТРАСТАТ услуги

5.      логистика

 • складиране и 3PL услуги
 • въздушни и морски пратки
 • cross docking
 • складиране под митнически контрол
 • обработка поръчки за електронна търговия
 • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
 • управление верига на доставки
 • дистрибуция
 • дистрибуция търговия на дребно