Андрея Шипинг и Трейдинг ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ

Данаил Русев

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG201133062

ЦЕНТРАЛА

 

Адрес

гр. Русе, ул. „Кап. л-т Евстати Винаров“ №10

Тел

+359 882 432 389

Електронна поща

andreea@ast-bg.eu

Уебсайт

 

Клонове в България

 

Ако ДА, впишете градовете в България, където имате клон или дъщерна фирма

Силистра, Русе, Свищов, Никопол, Сомовит, Оряхово, Козлодуй, Лом и Видин

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

 

Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма

Букурещ, Румъния

НСБС ИН

A 2021032

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА КАТО

 

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

 

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

 

Услуги:

1.      превози по вода

 - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • пристанищни спедиторски услуги

2.      автомобилен транспорт 

  • вътрешен

3.      ж.п. превози

  • блок влакове

4.      митнически процедури

5.      логистика

  • складиране под митнически контрол