ПроСпед Лоджистик ЕООД

Фирма „ПроСпед Лоджистик“ ЕООД оперира от 6 години на пазара за транспортно-логистични услуги. През това  време изгради име на доверен партньор, както сред българските, така и сред международните си клиенти. Освен с развитието на клиентската си мрежа, през това време, фирмата изгради мрежа от контакти с български и европейски транспортни фирми, което ни дава гъвкавост и възможност да предлагаме оптимални условия за предлаганите от нас услуги.
От 2020г. разполагаме с 1000 кв.м. закрити складови площи в гр. София, 2 склада в Атина и 2 склада в Италия, даващи ни възможност да поддържаме нашите две групажни линии.


Данни:

УПРАВИТЕЛ

Страхил Атанасов

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG204213154

ЦЕНТРАЛА

 

Адрес

гр. София 1592, ул. “Източна тангента” №102

Тел

+359 2 423 48 11

Електронна поща

info@prospedbg.com

Уебсайт

http://prospedbg.com/

Клонове в България

гр. Сандански

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Не

НСБС ИН

Р 2022052

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

Да

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

до 10

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Европа


Услуги:

1.      автомобилен транспорт

 • международен
 • вътрешен
 • комплектни товари
 • частични товари
 • превоз на товари с температурен режим
 • silo trucks / насипни товари
 • тежки и извънгабаритни товари
 • товари с клас на опасност
 • групажни линии – Гърция, Италия

2.      митнически процедури

 • митническо представителство
 • транзит под митнически контрол

3.      логистика

 • складиране и 3PL услуги
 • cross docking
 • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране
 • управление верига на доставки

4.      специални транспорти

 •  инженеринг проектни товари