ТАТЛЪ ТРАНС ЕООД

Фирма ТАТЛЪ ТРАНС ЕООД има възможността да намери решение в съответствие с очакванията Ви за транспорт и доставка на Вашата стока!

Бихме могли да бъдем най-силният Ви партньор за транспорт и логистика от Европа към Близкия Изток и обратно!

Разполагаме с възможности и ресурси; налични технологии; изградена и перфектно работеща транспортна мрежа и добре обучен екип от професионалисти, работещи с желание!

Собствен паркинг в нашата База за всички камиони, пристигащи при нас, с наша стока за разтоварване и претоварване.

Ние Ви предлагаме честни и качествени услуги, свързани със съхранението на стоките и уреждането на транспорта им до крайния клиент!


Данни:

УПРАВИТЕЛ

МЕХМЕТ ТАТЛЪ

БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР

BG201834654

ЦЕНТРАЛА

 

Адрес

п.к 4108, област Пловдив, с.Марково, местност Бялата  воденица, Околовръстен път Пловдив

Тел

+359 32/673636

Електронна поща

info@tatli-trans.com

Уебсайт

http://www.tatli-trans.com

Клонове в България

Не

КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Не

НСБС ИН

Р 2023032

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА КАТО

 

ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ)

10

ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Европа, Азия, Близък Изток


Услуги:

1.      автомобилен транспорт

 • международен
 • вътрешен
 • комплектни товари
 • частични товари
 • течни товари
 • превоз на контейнери
 • тежки и извънгабаритни товари
 • товари с клас на опасност
 • групажни линии
 • складиране, претоварни операции

2.      митнически процедури

 • транзит под митнически контрол
 • ИНТРАСТАТ услуги
 1. логистика
  • складиране и 3PL услуги
  • управление верига на доставки

4.      специални транспорти