Гебрюдер Вайс ЕООД

Гебрюдер Вайс ЕООД е дъщерна фирма на австрийския концерн за транспорт и логистика Гебрюдер Вайс. С повече от 6000 служители в над 150 локации по света ГВ предлага всякакви транспортни решения, комплексни логистични решения и различни специализирани услуги и продукти. Гебрюдер Вайс е най-старото транспортно предприятие в света и има над 500 годишна история. В България оперира от 1993г. и предлага богата гама от транспортни и логистични услуги.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Мариета Григорова
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 040994220
Адрес 2139 с. Мусачево, общ. Елин Пелин
Тел +359-2-9700400
Факс +359-2-9700485
Електронна поща gw.bulgaria@gw-world.com
Уебсайт https://www.gw-world.com/bg
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Варна, Казанлък
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
НСБС ИН Р 1994053
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на товари с температурен режим
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 7. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари