ДСВ Роуд ЕООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Янислав Тотев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 010586394
ЦЕНТРАЛА София 1592
Адрес ул. Неделчо Бончев 16
Тел +35929267800
Факс +359 2 9267850
Електронна поща sales@bg.dsv.com
Уебсайт www.dsv.com/bg
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Варна
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
НСБС ИН R 1992012
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 2. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 3. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 4. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне