Деспред АД

Логистични услуги


Данни:

УПРАВИТЕЛ Людмил Петров Тасков
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 121018593
ЦЕНТРАЛА гр.София
Адрес гр.София, ул.“Веслец” №84
Тел +35929313950
Факс +35929313952
Електронна поща info@despred.com; sales@despred.com
Уебсайт https://www.despred.com
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Драгоман, Видин, Лом, Русе,Варна, Бургас, Пловдив, Димитровград, Свиленград
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 1992022
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
  • вътрешен
  • блок влакове
  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
 7. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари