Джаимекс ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Станислав Джабаров
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 812221092
Адрес гр.Бургас, пл. Царица Йоанна №11-13, Бизнес Център Бриз, ет.3, п.к.169
Тел 056/840-711
Факс 056/840-949
Електронна поща jaimex@jaimex.com
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2003044
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
 3. митнически процедури

  • митническо представителство