Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД

DHL е водеща световна марка на пазара на логистични услуги. Дивизиите на DHL предлагат разнообразно портфолио от логистични услуги за управлението на веригата на доставки: вътрешни и международни доставки на колети, експресни услуги, сухопътен, въздушен и морски транспорт. Повече от 325 000 служители в над 220 държави и територии свързат хората и бизнеса сигурно и надеждно, което дава огромни възможности на глобалните търговски потоци. DHL e част от Deutsche Post DHL Group.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Калоян Стефанов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 205178651
ЦЕНТРАЛА София
Адрес София 1592, ул. Капитан Димитър Списаревски 24
Тел 070017701
Факс 359 2 9708055
Електронна поща dhlfreight.bg@dhl.com
Уебсайт https://www.dhl.bg/bg.html
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе, Габрово, Горна Оряховица
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма цял свят- 220 държави
НСБС ИН Р 1993033
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на товари с температурен режим
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • управление верига на доставки