Дискордиа АД

Дискордиа АД е създадена през 1992 г. в гр. Варна, България като фирма за международен транспорт и спедиция. Ние сме акционерно дружество с функциониращи офиси в България, Украйна и Румъния. В настоящия момент компанията притежава над 250 собствени автокомпозиции, оборудвани с най-съвременните изисквания за екологичност и безопасност на движението и 20 броя собствени вагони тип Hbills. Фирмата предлага широк спектър от услуги в областта на транспорта: • Организиране и извършване на автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен парк; • Организиране и извършване на железопътни превози посредством собствен и нает железопътен парк от и за Западна и Централна Европа, Русия, Украйна и бившите републики от ОНД; • Организиране и извършване на контейнерни и въздушни превози в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Австралия; • Безплатни консултации във връзка с предлаганите услуги; • Разработване на атрактивни оферти и оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти; • Предоставяне на ежедневна информация за движението на транспортните единици; • Kарго застраховане. Професионалното обслужване, което Дискордиа АД предлага, ще Ви даде възможност да намалите транспортните си разходи, да разширите търговските си възможности и ще Ви гарантира сигурност и спокойствие. За по-подробна информация и запитвания, моля посетете нашият сайт: www.discordia.eu


Данни:

УПРАВИТЕЛ Христо Христов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 117015342
ЦЕНТРАЛА София
Адрес бул. „Искърско шосе“ № 7, „Търговски Център Европа”, Сграда 1, ет. 3
Тел +359 2 892 29 29
Факс +359 2 892 29 29
Електронна поща office@discordia.bg
Уебсайт https://www.discordia.eu/bg/index/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Варна 9027, бул. "Янош Хуняди" 6, Бизнес център "Мейкър", офис 201
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма Румъния - Клуж-Напока, Украйна - Киев
НСБС ИН Р 2004019
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
  • вътрешен
  • блок влакове
  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
  • ко-модални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 7. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне