Е-Спед ООД

Международен транспорт и спедиция


Данни:

УПРАВИТЕЛ Борислав Христов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG204046506
ЦЕНТРАЛА СОФИЯ
Адрес НПЗ Казичене ул.Видрица 7
Тел +359 2 9034468
Електронна поща info@e-sped.bg
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2018033
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно