Евробул ЕООД

Международен автомобилен и морски транспорт. Превоз на опасни товари. Превоз на извънгабаритни товари. Вътрешен автомобилен транспорт.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Ивана Болчева
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 040957193
ЦЕНТРАЛА 1680 София, бул. България 102
Адрес 1680 София, бул. България 102
Тел +359 2 8548000
Факс +359 2 8548000
Електронна поща ivana@evrobul.com
Уебсайт https://www.evrobul.com/bg/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма Пловдив Монтана Сливен
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 1993035
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 3. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • складиране под митнически контрол
 4. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне