Александър Логистикс ООД

Осигуряваме цялостен пакет от услуги, включващи: комплектни и частични товари, и групажен транспорт от и до основни европейски дестинации, морски транспорт (FCL/LCL), въздушен транспорт, вътрешен транспорт и дистрибуция, 3PL логистика и услуги с добавена стойност, управление на обществени складове под митнически контрол, митническо представителство и застраховане. В трите ни офиса, разположени в София – Казичене, Варна и Аерогара София, работят 81 висококвалифицирани служители с дългогодишен опит. Разполагаме с 25 000 м² собствена складова база, от които 11 000 м² закрита складова площ, както и хладилни камери. Притежаваме лиценз за митнически склад от „тип А“ и временно складиране. Предлагаме на нашите клиенти пълен логистичен аутсорсинг, както и единични услуги като: комисиониране, опаковане, поставяне на етикети, услуги с добавена стойност и други. Фирмата има 20-годишен опит в сферата на митническите процедури и митническото представителство с екип от 15 агента.


Данни:

УПРАВИТЕЛ ЦВЕТИН ТОДОРОВ , АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG831216840
Адрес гр. София 1532 Казичене, ул. “Трети март” №9A
Тел +359 2 81 777 77
Факс +359 974 64 81
Електронна поща office@alog-bg.com
Уебсайт https://alog-bg.com/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма гр. Варна
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2006063
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • управление верига на доставки