Лагермакс Лоджистикс България ЕООД

Лагермакс Спедицио България ЕООД е част от групата на австрийската компания Lagermax AG. Специализирана е в международен, сухопътен превоз на товари и разполага със собствен автопарк включващ бордови товарни автомобили, цистерни и автовози. Поддържа групажна линия Австрия-България с отпътувания 4 пъти в седмицата.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Павел Цанов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 131526370
ЦЕНТРАЛА гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, сграда 4, ет. 2
Адрес гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, сграда 4, ет. 2
Тел +35929962213
Факс +35929962760
Електронна поща office@lagermax.bg
Уебсайт https://www.lagermax.com/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма гр Русе
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2011024
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция