Ламаспед ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Лазарос Сиварис
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 203466966
ЦЕНТРАЛА София
Адрес ул. Якубица 19
Тел +359879933787
Електронна поща lsivaris@lamasped.com
Уебсайт www.lamasped.com
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2016042
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 2. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги