М-М Транспорт ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Сехер Месут
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 112596694
ЦЕНТРАЛА Пловдив
Адрес бул. Христо Ботев 92
Тел (+359 32) 655 009
Факс (+359 32) 624 452
Електронна поща info@m-mtransport.com
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
НСБС ИН Р 2010024
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа