Морис Уорд и Ко ООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Хенрик Мюлер
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 175028947
Адрес София, ул. Мими Балканска 140, сграда 2
Тел +359 2 9459151
Факс +359 2 9459279
Електронна поща bulgaria@mauriceward.com
Уебсайт https://www.mauriceward.com/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма 30 offices in 17 European countries
НСБС ИН R 2007022
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
  • интермодални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
 6. логистика

  • въздушни и морски пратки
  • дистрибуция
  • управление верига на доставки
 7. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне