Ню Карго ООД

Нашият млад и енергичен екип има дългогодишен опит в областта на транспорта и логистиката. Изпълняваме напълно изискванията на нашите клиенти в кратки срокове и с перфектно качество. За Вас и нуждите на Вашия бизнес предлагаме транспорт от и за цяла Европа.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Боряна Иванова
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 203252108
ЦЕНТРАЛА София 1172
Адрес ул. Тинтява 120 В
Тел +359 29670003 / 70
Електронна поща info@newcargo.eu
Уебсайт www.newcargo.eu
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2017032
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 5. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне