Орбит ЕООД

Международен транспорт и спедиция,Авиотранспорт,Морски транспорт,Автотранспорт,Редовни групажни линии до/от Гърция,Италия и Германия,Складиране,Складове под митнически контрол,Логистика,Опаковане и преместване на лични вещи Митническо представителство,Превози на тежки/извънгабаритни товари,Застраховки


Данни:

УПРАВИТЕЛ Зисис Сотириос Коциас
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 121184049
ЦЕНТРАЛА 1540 София, ул. Продан Таракчиев №16
Адрес 1540 София, ул. Продан Таракчиев №16
Тел 02/9706300
Факс 02/9706333
Електронна поща orbit@orbit.bg
Уебсайт https://www.orbit.bg/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2002066
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 6. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне