Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД

Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД е българско спедиторско дружество, специализирано в транспорта на извънгабаритни и тежки товари. Фирмата предлага всички услуги, свързани с превоза на извънгабаритни товари, вкючително специализирана транспортна техника, маршрутни разрешителни, ескортни автомобили, претоварни операции, митническо представителство, речен транспорт и мултимодални решения.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Петър Раев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 202999299
ЦЕНТРАЛА Русе
Адрес ул. Отец Паисий 6, ет. 1
Тел 082/ 594946
Електронна поща office@prologistic.eu
Уебсайт https://prologistic.eu/
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2016082
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. превози по вода

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • тежки и извънгабаритни товари
 3. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари