Рема - Логистик ЕООД

Данни:

УПРАВИТЕЛ Ангел Ганев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 202225649
ЦЕНТРАЛА Хасково
Адрес бул. Георги Сава Раковски 26, етаж 4, офис 418
Тел 0888 264 388
Електронна поща rema_logistic@abv.bg
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2015022
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. превози по вода

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
 2. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на товари с температурен режим
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 3. митнически процедури

  • митническо представителство
 4. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • складиране под митнически контрол