Роди Роуд ООД

Фирма Роди Роуд ООД е частно дружество със седалище в град София, специализирано в международни автомобилни превози от и до Западна Европа. Ние организираме транспорти както на комплектни, така и на частични товари "от врата до врата" без претоварване. Работим в съответствие с Общите условия на Националното сдружение на българските спедитори


Данни:

УПРАВИТЕЛ Добромир Далеков
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 175284633
ЦЕНТРАЛА София
Адрес Ул. “Г. С. РАКОВСКИ” 145 В, ЕТ. 3, АП. 15, СОФИЯ-1000
Тел 02/9884284
Факс 02/9879908
Електронна поща office@rodi-road.com
Уебсайт https://rodi-road.com/index.html
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2008023
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии