Трансленд ООД

Трансленд ООД е водеща компания в областта на транспортната логистика. Фирмата има офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Лом. Свои представители и агенти имаме и в почти всички големи градове в страната, на дунавските пристанища и по граничните пунктове със стратегическо транспортно значение. Приоритет за ръководството и екипа ни е комплексното обслужване на клиентите, включващо както дейността по осъществяване на самите превози, така и разработване на оптимална транспортна схема, съобразена с естеството на превозваните товари и изискванията на товародателите. Трансленд ООД има директни договори с железници (БДЖ ЕАД, Сръбски железници, Македонски железници и др.), с фериботни и морски линии, агенти и превозвачи, което ни позволява да предлагаме на клиенти си качество на услугите на конкурентни цени, обезпечени с коректност, професионализъм и сигурност на доставките. Екип от квалифицирани спедитори се грижи всеки клиент да получи компетентно решение на своята транспортна задача в съответствие с конкретните си бизнес интереси. Дейността ни обхваща международни железопътни, контейнерни, групажни и комплектни автомобилни превози, въздушни карго-превози, мултимодални транспорти и транспорти вътрешно съобщение. На клиентите си предлагаме пълен набор от логистични услуги, складово обслужване и дистрибуция на пратките в рамките на страната, банкови гаранции и карго-застраховки. Трансленд е лицензиран митнически агент. Актуална информация за товарите се осигурява чрез съвременни информационни технологии и специално разработени програмни продукти за обработка на данните. Предоставяме на клиентите и партньорите си предимството от работата с опитен и висококвалифициран екип, заедно с възможността за оптимизиране на транспортните разходи и гарантиране сигурността на превозите. С нас можете да комуникирате на немски, английски, руски, френски език. Фирма Трансленд е сертифицирана по ISO 9001:2008


Данни:

УПРАВИТЕЛ Калинка Маринова Спахийска
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 130018674
ЦЕНТРАЛА 1404 София, кв. Манастирски ливади, ул. Тодор Джебаров, бл. 122, офис 3
Адрес 1404 София, кв. Манастирски ливади, ул. Тодор Джебаров, бл. 122, офис 3
Тел + 359 2 958 35 40
Факс + 359 2 958 49 05
Електронна поща headoffice@transland.bg
Уебсайт https://www.transland.bg/
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма 8000 Бургас, ул. Шейново № 3, офис 501, 9000 Варна, ул. Бузлуджа № 7-9, ет. 2, 3600 Лом, ул. Дунавска № 44, ет. 2, 4004 Пловдив, ул. Бяло море № 2, ет. 2, офис 310
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2012022
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • международен
  • вътрешен
  • блок влакове
  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
  • ко-модални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
 7. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне