ФЕЪР УОТУРС ООД

Феър Уотърс OOД предоставя комплексно логистично обслужване и решения за нашите клиенти. Ние предлагаме морски, автомобилен, железопътен, въздушен транспорт, спедиция, складиране, дистрибуция, чартиране, корабно агентиране, карго застраховане, качествен и количествен контрол във всички български морски и речни пристанища, контролирайки цялата логистична верига 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да се гарантира, че интересите на нашите клиенти са защитени по всяко време. С опит в обработката на различни видове насипни, генерални, течни и опасни товари, Феър Уотърс ООД има способността да създаде успешна логистична стратегия, анализирайки специфичните нужди на клиента.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Стефка Рахнева
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР 102800216 /
ЦЕНТРАЛА ул. Ангел Кънчев 6, 8000 Бургас, България
Адрес ул. Ангел Кънчев 6, 8000 Бургас, България
Тел +359 56 813828
Факс +359 56 813828
Електронна поща forwarding@fair-waters.com
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ Не
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 2018043
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) До 10
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • износни и вносни въздушни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
 4. ж.п. превози

  • международен
  • вътрешен
  • блок влакове
  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
  • ко-модални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • управление верига на доставки