ЮНИТРАНС ООД

Спедиция и логистика


Данни:

УПРАВИТЕЛ Диян Атанасов Никитов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 813003794
ЦЕНТРАЛА гр. Варна, ул. Вардар № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Адрес гр. Варна, ул. Вардар № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Тел 052/601421
Факс 052/632177
Електронна поща uniagent@unitrans.bg
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН R 1992044
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Европа

Услуги:

 1. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари

  - вътрешни водни пътища (реки)

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари

  - пристанищни спедиторски услуги

  • пристанищни спедиторски услуги
 2. митнически процедури

  • митническо представителство
 3. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол