Юнимастърс Лоджистикс АД

Юнимастърс Лоджистикс е холдингова компания със забележителни възможности в областта на логистичните услуги, обхващащи различни индустрии и сектори. Като една от най-бързо развиващите се логистични компании в Централна и Източна Европа, ние предлагаме на клиентите си първокласно обслужване чрез богато портфолио от цялостни и прозрачни решения. Нашето конкурентно предимство се основава както на ефективните ни услуги, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки клиент, така и на нашето желание и способност да бъдем непрестанно иновативни и адаптивни към бързо променящите се пазарни условия. Съчетаваме стремежа си към динамично разширяване на сътрудничеството с партньори и клиенти и проучване на нови пазари и възможности с целенасочени усилия по запазване и развитие на вече изградените партньорства. Като глобален доставчик на логистични услуги, нашата компания е специализирана в предоставянето на редица иновативни, модерни в технологичен и оперативен план, ориентирани към клиента решения в областта на транспорта, спедицията, логистиката и цялостното управление на веригата на доставките. Ние интегрираме различните видове транспорт в ефикасни и ефективни транспортни и логистични схеми. Съчетаваме опит, ресурси, компетентни екипи и надеждни партньорски мрежи, за да удовлетворим всички клиентски изисквания.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Николай Божилов
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 148038718
ЦЕНТРАЛА Варна, Marine House
Адрес ул. Граф Игнатиев 40, 9000 Варна, България
Тел 0 800 800 00
Факс +359 52 818 340
Електронна поща sales@unimasters.com
Уебсайт www.unimasters.com
Ако ДА, впишете градовете в полето, където имате клон или дъщерна фирма София, ул. Продан Таракчиев 12 / Бургас, ул. "Булаир" 1A, етаж 3 / Пловдив, Комплекс Подем, бул. Дунав 51, етаж 1, офис
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма Румъния и Унгария
НСБС ИН Р 1992033
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • насипни товари
  • течни товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • течни товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • silo trucks / насипни товари
  • тежки и извънгабаритни товари
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 5. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 6. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне