ЕУРОСПЕД ООД

Правим логистика – доставяме увереност!


Международният автомобилен транспорт в ОЙРОШПЕД Груп се организира от дъщерното дружество Еуроспед ЕООД.

Като част от мрежата на световноизвестни групажни оператори, фирмата разполага с информация, прилага съвременни технологии и работи по утвърдени стандарти.

Еуроспед ЕООД извършва международна автомобилна спедиция чрез редовни групажни линии от и до страните в Европа и Турция, с възможност за доставки на пратки от и до Русия, страните от ОНД и Близкия Изток. Чрез добре изградена партньорска мрежа и договорни отношения с превозвачи, фирмата предлага превоз на частични и комплектни товари, групажни пратки и опасни товари (ADR), текстил на закачалки. Еуроспед ЕООД организира митническо представителство, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др.

Дружеството работи интегрирано с останалите фирми в ОЙРОШПЕД Груп, което позволява гъвкавост в предлаганите транспортни решения, оптимизиране на разходите и задоволяване на разнообразни транспортни и логистични нужди.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Явор Панталеев и Николай Ночев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG175166211
ЦЕНТРАЛА 1592 София
Адрес бул. Христофор Колумб 56
Тел 070019991/02919910
Факс 02 9199 199 302
Електронна поща logistics@eurosped.bg
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ Не
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Не
НСБС ИН Р 2002071
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) до 50
ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА ПРИ: AS / КАТО комисионер,транспортен оператор,складов оператор,
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят

Услуги:

 1. въздушно карго

  • консолидация на въздушни пратки
  • износни и вносни въздушни пратки
  • живи животни
  • ценни пратки
 2. превози по вода

  - морски

  • генерални товари
  • комплектни контейнерни пратки
  • групажни контейнерни пратки
  • контейнерен групажен сервиз
 3. автомобилен транспорт

  • международен
  • вътрешен
  • комплектни товари
  • частични товари
  • превоз на контейнери
  • превоз на товари с температурен режим
  • товари с клас на опасност
  • групажни линии
 4. ж.п. превози

  • складиране с коловозно развитие, претоварни операции
  • интермодални услуги
  • ко-модални услуги
 5. митнически процедури

  • митническо представителство
  • транзит под митнически контрол
  • ИНТРАСТАТ услуги
 6. логистика

  • складиране и 3PL услуги
  • въздушни и морски пратки
  • cross docking
  • складиране под митнически контрол
  • обработка поръчки за електронна търговия
  • услуги по изпълнение на поръчки – опаковка, нанасяне бар кодове и етикети за съответствие, генериране н
  • дистрибуция
  • дистрибуция търговия на дребно
  • управление верига на доставки
 7. специални транспорти

  • инженеринг проектни товари
  • пренасяне