Авиейшън Сървисиз България ООД

Авиейшън Сървисиз България ООД е лицензиран оператор по наземно обслужване и регулиран агент на летище София. Дружеството извършва наземно обслужване на товари и поща, превозвани с въздушен транспорт, складови и логистични услуги, както и свързаните с това митнически и други процедури. Дружеството е сертифицирано в съответствие със следните международни стандарти за качество: - Система за управление на качеството ISO 9001; - Система за управление на околната среда ISO 14001; - Системата си за управление на здравословни и безопасни условия на труд спрямо стандарта OHSAS 18001; - Система за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001; - Система за управление на качеството – сигурност на доставките ISO 28000; - IATA ISAGO. Авиейшън Сървисиз България ООД е Одобрен Икономически Оператор – Опростени Митнически Процедури/Сигурност и Безопасност, и Регулиран Агент.


Данни:

УПРАВИТЕЛ Михаил Данчев
БУЛСТАТ / ДДС НОМЕР BG 121573748
ЦЕНТРАЛА София
Адрес бул. Христофор Колумб 1, карго терминал
Тел 02 806 25 10
Факс 02 806 25 25
Електронна поща hq@aviationservices.bg
Уебсайт www.aviationservices.bg
КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ Да
Ако ДА, впишете в полето държавите и градовете, където имате клон или дъщерна фирма Македония, Полша, Румъния
НСБС ИН A 2015025
ПЕРСОНАЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛОНОВЕ И ДЪЩЕРНИ ФИРМИ) над 50
ГЕОГРАФСКИ ОБСЕГ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ цял свят